Main Technology Research Microbiology study report "Evaluation of the antimicrobial effectiveness of Yanex-2M"

Microbiology study report "Evaluation of the antimicrobial effectiveness of Yanex-2M"

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

Poland, Warszawa, 2020

Польский отчет - Yanex 2M - 1
Return to research list